طراحی نما و ده هزار متر مربع دکوراسیون داخلی اتاق بازرگانی اهواز در سال ۱۳۹۳ به دستور رئیس وقت اتاق اهواز ،جناب آقای مهندس سلیمانی اغاز شد.
در معماری نما خارجی بنا ،توجه به روح معماری سنتی ایرانی مد نظر بوده است که با استفاده از سنگ و آجر  سطح وسیع نما و پنجره های بزرگ با شبکه مدولار بهم پیوسته سامان دهی شد.
معماری داخلی بنا با نظر به آریه های معماری تالار های بزرگ ایرانی ،نظیر کاربندیها مقرنس کاریها ودیگر عناصر معماری ایرانی شکل کرفته است.
توجه به معماری سنتی ایران در کلیات پروژه به منظور معرفی و نمایش زیبایهای معماری فراموش شده ایرانی به مهمانان و تاجران داخلی و خارجی اتاق بازرگانی اهواز بعنوان یکی از مهمترین گذرگاهای تاجران وصنعتگران است.