طرح معماری داخلی ونمای خارجی ایستگاه راه آهن اهواز با هدف ارتقاع سطح کیفی فضاهای تجمعی و بازسازی نمای خارجی در سال ۱۳۹۴ وبا دستور وزیر محترم راه و مدیر کل محترم راه آهن جنوب کلید خورد
بازسازی نمای سنتی این پروژه پس از سند بلاست با استفاده از آجرهای مخصوص مرمت میشود.