عشایر ایل سنگسر راهی کوچ بهاره شده‌اند. سنگسری‌ها با داشتن ۸۰ نوع مشتقات لبنی و ۴٠ نوع نان، شاخص‌ترین کوچندگان دامنه‌های البرز هستند که خاستگاه آنان در مهدی‌شهر استان سمنان است.

دیدگاهتان را بنویسید