جواد خیابانی قاطعانه مدعی شده است که همه عوامل صداوسیما از پرونده فساد در فوتبال مبری هستند و نقشی در آن ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید