کارنامه سرمایه‌گذاری خارجی در ۳۳ ماه | بزرگترین سرمایه گذاران در ایران را بشناسید

از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت سال۱۴۰۳، ۶۹۰طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر ۱۱.۸میلیارد دلار به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده…

ادامه مطلب